Strona główna
Alicja Polechońska « Sztuka to jest obszerna dziedzina, którą można porównać do głębokości oceanu. Nigdy nie poznamy jej bogactw ani jej granic. Jest to wieczna podróż kolorów, linii i form… »

Malarka, autorka szkiców, rysunków i akwarel. Absolwentka Liceum Sztuk Plastycznych w Koszalinie, województwo pomorskie. Magister filologii polskiej i klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po kilku latach przerwy zajęła się malarstwem i rysunkiem. Doskonali rysunek w Akademii Sztuk Pięknych w Brukseli. W swoich pracach przedstawia technikę mieszaną, pastel, akwarele, akryl i olej na płótnie. Inspiracje artystyczne czerpie z obserwacji środowiska i ze swoich przeżyć. Jej obrazy są na pograniczu figuratywnych i abstrakcyjnych. Prace zawierają bogactwo kolorów. Aspekt socjalno-społeczny oraz humanistyczny jest bardzo ważny w jej twórczości artystycznej. Wśród tematów pojawia się imigracja i mondializacja, edukacja i wielokulturowość. W serii obrazów poświęconych tej tematyce artystka przedstawiła imigrantów, którzy opuścili swój kraj, region z powodu wojny, dyktatury, ludobójstwa albo nędzy w nadziei  na lepsze jutro. Przez malarstwo wyraża swoje doświadczenie, doznania i wrażenia przebyte w Belgii. W ramach swojej pracy zawodowej jako nauczyciel języka francuskiego dla obcokrajowców przedstawiła imigrantów którzy opuścili swój kraj.

Obecnie prowadzi lekcje języka polskiego dla obcokrajowców. Lubi sztukę, interesuje się kierunkami artystycznymi jak impresjonizm, ekspresjonizm. Bardzo pasjonuje ją malarstwo oraz nauczanie języków obcych. Aspekt humanistyczny i kosmopolityczny jest bardzo znaczący w jej twórczości artystycznej jak i zawodowej. Promuje zasadę, że jest dobro i zło w każdej nacji i w każdym kraju, że świat jest bilateralny i podwójny gdzie dobro i zło na przemian się nakładają. Rolą sztuki jest właśnie zbliżenie się narodów i cywilizacji aby świat ewoluował i łączył ludzi o różnych kulturach i wyznaniach i aby ten świat stawał się lepszy.

Kolor i dynamika w kompozycji jest elementem znaczącym dla artystki. Przez bogactwo i różnorodność kolorów i tonów wyraża swoje emocje i swoją intuicję. To pierwsze wrażenie według artystki jest najbardziej decydujące w odbiorze dzieła artystycznego. To ono pozwala na rozwinięcie się dialogu miedzy nadawcą a odbiorcą.

W serii akwarel przedstawia pejzaże, kompozycje kwiatowe, martwą naturę w sposób figuratywny.

W serii prac akrylowych przedstawia martwą naturę w sposób figuratywny oraz abstrakcyjny.

Początki twórczości artystycznej

W wieku 12 lat uzyskała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie rysunków dziecięcych pn. „Pięknymi barwami malowana jest nasza Ojczyzna i dzieciństwo nasze” ogłoszonym z okazji XXXV-lecia PRL i Międzynarodowego Roku Dziecka. Konkurs ten organizowany był w roku 1979 na koloniach letnich i w Ośrodkach kulturalno-oświatowych przez Centralny Związek Spółdzielczości Pracy i Zarząd Główny Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczości Pracy. To wyróżnienie miało duży wpływ na wybór szkoly artystycznej i odkryło w niej zdolności artystyczne.